A gyermeknevelési támogatás – minden, amit tudnod kell

A gyermeknevelési támogatás (GYET) havi rendszerességgel, gyermekek gondozására járó pénzbeli támogatás, mely főként azt a célt szolgálja, hogy az anyukák otthon tudjanak maradni a gyermekeikkel és főállású édesanyák lehessenek.

A GYES-ről korábban már írtam, most nézzünk meg egy másik támogatást, amelyet egy szűkebb kör tud igénybe venni. Ne feledd, ha van gyermeked, és biztosítani szeretnéd számára az életkezdéshez szükséges tőkét, akkor célszerű gyermekcélú megtakarítást indítanod a számára.

Ki igényelhet gyermeknevelési támogatást?

A GYET ellátást azok a családok igényelhetik, melyek három vagy több kiskorú gyermeket nevelnek, azaz gyermeknevelési támogatásra az a szülő vagy gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú személyt nevel. A támogatás a legkisebb gyermek harmadik és nyolcadik életéve között jár, illetve addig, amíg a legidősebb gyermek nagykorúvá nem válik. A gyermeket közös háztartásban nevelő szülők bármelyike igénybe veheti az ellátást.

A gyermeknevelési támogatásban részesülő szülő napi 6, azaz heti szinten 30 órában végezhet keresőtevékenységet. Időkorlátozás nem áll fenn abban az esetben, ha a GYET ellátást igénybe vevő személy saját otthonában végez keresőtevékenységet. A támogatásra való jogosultságot nem befolyásolja a gyermekek óvodában vagy iskolai napköziben történő napközbeni elhelyezése.

Ki nem igényelhet gyermeknevelési támogatást?

A támogatásban nem részesülhet az a személy, aki olyan gyermek után igényli a gyermeknevelési támogatást, akit ideiglenes hatállyal nevelőszülőknél helyeztek el, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, vagy 30 napnál hosszabb időre szociális intézményben helyeztek el. Nem jogosult a GYET-re az a személy sem, akit előzetes letartóztatásba helyeztek vagy szabadságvesztésre ítéltek.

Továbbá az sem kaphat támogatást, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény értelmében rendszeres pénzellátásban részesül. Kivételt képez ez alól a gyermekgondozási segély, a baleseti táppénz, valamint a súlyosan fogyatékos személy után járó ápolási díj.

Mekkora a gyermeknevelési támogatás összege?

A gyermeknevelési támogatás havi bruttó összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének felel meg. Ez az összeg nem függ a gyermekek számától. Az ellátás időtartama szolgálati időnek minősül, azonban nem számít munkaviszonynak.

Mivel az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2008 óta változatlan, így a GYET havi bruttó összege 2015-ben is 28 500 forint.

A GYET összegének változása 2004 és 2015 között

A GYET összegének változása 2004 és 2015 között

Ebből az összegből nyugdíjjárulék címén 10% kerül levonásra, így a gyermeknevelési támogatás havi nettó összege: 28 500 – 2 850 = 25 650 Ft/hó

Hol és hogyan igényelhető a gyermeknevelési támogatás?

Az GYET az igénylő szülő lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságán kérvényezhető, postai úton vagy személyesen. Az igényléshez a  „Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására” című, ingyenes formanyomtatvány kitöltése szükséges. A nyomtatvány kitöltési útmutatóval van ellátva és tartalmazza a benyújtandó iratok és okmányok listáját is.

A formanyomtatványhoz mellékelni kell az igénylő személyi igazolványát, lakcímkártyáját, az igénylő, és a gyermek vagy gyermekek TAJ-számát, a gyermekek anyakönyvi kivonatát, illetve különleges esetekben egyéb okmányokat. Elegendő a szükséges okmányok másolatát benyújtani, nincs szükség az eredeti iratokra. Az elbírálás folyamata legfeljebb 30 napig tarthat, az ellátás pedig a kérvény átadásának időpontjától jár, amennyiben a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak.

Mi a gyermeknevelési támogatás célja?

A gyermeknevelési támogatás fő célja, hogy háromnál több gyermek vállalására ösztönözze a magyar családokat, hiszen a társadalom elöregedése igen komoly gazdasági problémát okoz az országnak. Ez a probléma a gyermekszületések számának növekedésével orvosolható lenne. A mai árakkal összehasonlítva viszont megállapítható, hogy a GYET összege igen alacsony, így nem jelent a családok számára alternatívát a munkahelyi keresettel szemben. Ennek következtében a legtöbb anyuka inkább a munkahelyének megtartása mellett dönt, és nem vállal három vagy több gyermeket.

Szeretnél jó döntést hozni egy konkrét pénzügyi kérdésben?

TEDD FEL KÉRDÉSED ÉS 24 ÓRÁN BELÜL VÁLASZOLUNK!

Sokan százezreket spóroltak meg azzal, hogy megírták kérdésüket mielőtt elfogadták egy ügynök, vagy pénzintézet ajánlatát. Próbáld ki, INGYEN!

TEDD FEL KÉRDÉSED MOST!
2017-02-13T21:14:15+00:00 július 24th, 2015|Gyermek|0 Comments

Leave A Comment