CSOK feltételek és szabályok összefoglaló 2016

  • CSOK összege 20160211 táblázat

Megszületett a CSOK – remélhetőleg – közel végleges szabályozása, ezért itt az ideje, hogy komolyan megnézzük, kik azok, akik igénybe vehetik a támogatást. A Családok Otthonteremtési Kedvezménye egy vissza nem térítendő állami támogatás, amely célja, hogy a gyermekes családokat segítse otthonhoz jutni.

A családi otthonteremtési kedvezmény az igénylővel közös háztartásban élő és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző gyermeke után igényelhető. A házaspároknak van lehetőségük előre igénybe venni a támogatást a még meg nem született gyermekek után is, azaz vállalhatják, hogy a későbbiekben születik még gyermekük. A vállalás feltétele, hogy a pár házas legyen, és legalább az egyik fél 40 év alatt legyen!

Update: 2016.09.10 – Könnyítettek a CSOK feltételein!

A CSOK igényelhető új- és használ lakás / ház vásárlására, építésre, és bővítésre. Nem igényelhető azonban támogatás felújításra, vagy korszerűsítésre.

Hogyan függ össze a CSOK és a gyerekszám?

Egy gyermek vállalása esetén 4 év alatt, két gyermek esetén pedig 8 év alatt kell teljesíteni a vállalást. A 10 millió forintos összeg esetén a vállalat gyermekek számától függetlenül 10 év a teljesítési határidő. Ha tehát már van 2 gyermeketek, és a harmadikat szeretnétek vállalni, akkor – mivel ti a 10 milliós összegre pályáztok – elég 10 éven belül megszületnie a harmadik gyermeknek.

Mekkora a CSOK mértéke gyermekszámtól függően?

CSOK összege 20160211 táblázat

A négyzetméter sávokat törölték, a minimális ingatlan méretére vonatkozó szabályok azonban megmaradtak. A minimum értékek függnek a gyermekszámtól, valamint a lakás típusától és attól is, hogy használt, vagy új ingatlanról van-e szó:

Mekkora a minimális lakás / ház méret?

CSOK minimális alapterület

A lakás hasznos alapterülete legkisebb mértékének számításánál a fiatal házaspár által vállalt, illetve az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző olyan gyermeket kell figyelembe venni, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénylik. Itt a gyermekek számába azokat a gyermekeket is bele kell számolni, akik után már korábban igényeltetek lakáscélú támogatást.

Fontos azonban, hogy amennyiben korábban igényeltél lakástámogatást, akkor ezt minden esetben le kell vonni a most igényelt összegből. A korábbi kedvezményekre vonatkozó bentlakási követelményt az újonnan vett lakásban is teljesíthetitek. (ha tehát szocpolt vettetek fel, akkor is elköltözhettek a CSOK-kal.) A korábbi gyermekvállalást azonban teljesítenetek kell, addig nem kaptok CSOK-ot.

Gyermekek számának számítása a CSOK-nál

A gyermekek számába beleszámít, azaz gyermeknek minősül:

  1. a magzat vagy az ikermagzat a várandósság betöltött 24. hetét követően
  2. az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki  vagy nem töltötte még a 20. életévét, vagy maximum 25 éves, és vagy felsőoktaátsi intézmény nappali tagozatán tanul, vagy megváltozott munkaképességű.

Továbbá, a CSOK összegének kiszámításához egyedülálló esetén az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző gyermeket vagy gyermekeket lehet figyelembe venni. Házastársak esetén a házastársakkal közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, valamint a házastársak nem közös gyermekeit együttesen (illetve a közösen vállalt gyermekeket).

Azonban ha az  élettársak a  családi otthonteremtési kedvezményt a velük közös háztartásban élő DE NEM KÖZÖS gyermekeik után igénylik, az  általuk – együttes igénylőként – igényelhető támogatási összeget úgy kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a  saját gyermekei után milyen összegű CSOK-ra lenne jogosult, és az így megkapott két összeg közül a magasabbat tudják igénybe venni.

Ezek alapján tehát, ha az egyik félnek van 2, a másiknak 1 gyermeke, akkor nem jár a 10 millió forint, hiszen a magasabb összeg a 2 gyermek után jár, ami azonban maximum 2 600 000 Ft. Ha ez egyik gyermek közös, akkor azt csak az egyik félhez lehet beszámolni. Ha tehát az egyik félnek 2 gyermeke van, illetve van 1 közös gyermek is, akkor a közös gyermeket beszámíthatjuk a másik 2 gyermek mellé, így már megvan a 3 gyermek.

Gondolom azt mondanom sem kell, hogy egy gyermek után a támogatást természetesen csak egyszer lehet igénybe venni, azaz nem tudja mondjuk a két szülő külön-külön is igényelni az otthonteremtési kedvezményt. Azonban, ha már egyszer igényelted, de most nagyobb összeg jár, akkor a kettő különbségét megkaphatod.

Egyéb feltételek és megkötések a CSOK-nál

Új lakás építése esetén a támogatott személy és azok a gyermekek, akire tekintettel a  családi otthonteremtési kedvezmény folyósításra került, a  családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részfolyósítását követően 10 évig életvitelszerűen az új lakásban kell, hogy lakjon. Erre az időre kötelező a lakásbiztosítás megkötése, valamint az állam javára szóló jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Magyarul, az ingatlant nem tudod eladni ebben az időszakban, és amennyiben nem teljesíted a feltételeket, és nem fizeted vissza a támogatást megfelelően, úgy az állam érvényesítheti a jelzálog jogot, és értékesítheti az ingatlant.

.A kötelező bentlakásra most már szerencsére vannak ésszerű kivételek, mint például, ha a gyermek az oktatása / munkája (max. 5 évig) miatt ideiglenesen, vagy amennyiben nagykorú lesz, és véglegesen elköltözik otthonról. További ilyen esetek, ha egészségügyi kezelés miatt van valaki távol, vagy letöltendő börtönbüntetése miatt nem lakik otthon.

A támogatásból kizáró okok:

  • A támogatással kapcsolatos bűncselekmények (csalás, bűntett, visszaélés, tartási kötelezettség elmulasztása, kapcsolati erőszak, rongálás, stb.) , ha azok jogkövetkezménye alól még nem mentesült az igénylő.
  • Adótartozás
  • Közmunkás foglalkoztatottság (csak új lakás esetén, használtra igénybe veheti)
  • Ha nincs megfelelő TB jogviszony (OEP igazolás)

Az új lakás esetén felvehető 10 milliós összeghez legalább az egyik félnek 2 éves társadalombiztosítási jogviszony kell, a kisebb támogatásokhoz azonban elegendő a 180 napos TB jogviszony is. Mindkét esetben maximum 30 napos megszakítást engedélyez a jogszabály.

Az sem gond, ha az igénylő valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik, de ezt az adott országnak igazolnia kell. Továbbá nem szükséges TB jogviszony igazolása, ha valaki a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

A KHR (BAR) listások azonban most már igényelhetik a támogatást, de hitelre nem lesznek jogosultak. A családi otthonteremtési kedvezmény az új lakás bekerülési költsége vagy vételára megfizetéséhez használható fel, tehát telekvásárlásra NEM! A családi otthonteremtési kedvezménnyel felépített vagy megvásárolt új lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak, fiatal házaspár és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlannyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

Az új lakásra felvett CSOK esetében nem kell eladnod a meglévő lakásod, ez a szabály csak a használt lakásoknál maradt meg. Ennek megfelelően nincs többé új lakásoknál olyan szabály sem, hogy a vételárba be kellene forgatni az eladott lakás árát, és csak a különbözet erejéig lenne igényelhető a CSOK.

Mi történik, ha nem teljesülnek a feltételek?

A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével épített lakásra az építkezés idejére és a használatbavételi engedély, a  használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentése megtörténtét követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

A 10 milliós összeget az alapkamat 5-szörösére rúgó késedelmi kamattal kell visszafizetni, ha nem teljesül a gyermekvállalás, más esetekben pedig az alapkamattal számolt késedelmi kamatot kell fizetni. A “különös méltánylást érdemlő helyzetekben” a kormányhivatal 5 éves időtartamra elhalaszthatja a visszafizetési kötelezettség teljesítését, és az ő döntésére van bízva, hogy ezt követően méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljesen elengedi-e. Erre csak akkor kerülhet sor, ha “a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a – halasztott – fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi.”

CSOk igénylése és díjai

A támogatást az erre alkalmas hitelintézeteknél lehet igényelni. Fontos, hogy amennyiben lakáshitelt is akarsz felvenni, úgy annál a banknál érdeklődj első körben, ahol a számodra legkedvezőbb lakáshitelt adják, hiszen célszerű ugyanannál a banknál intézni mindkettőt. Így nem csak pénzt spórolsz, de sok időt és macerát is. Ne a számlavezető bankod legyen az egyetlen opció, inkább kérj független összehasonlítást.

A hitelintézet a támogatott személytől a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság elbírálásért a családi otthonteremtési kedvezmény összege 1,5%-ának megfelelő, de legfeljebb 30 ezer forint, az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem tartalmazó bírálati díjat kérhet. Amennyiben a támogatott személy a hitelintézettől lakáscélú kölcsönt is igényelt, a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság elbírálásért és folyósításáért a hitelintézet díjat vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.

Tudom, hogy sok kérdést és változást nem érintettem, de amennyiben a fentiek alapján jogosult lehetsz, javaslom, hogy fejezd be a cikkek böngészését, mert így mindig csak féligazságokat, részleteket fogsz megtudni. Helyette olvasd el a közlönyben megjelent teljes szabályozást. Nem olyan sok, bár nem könnyű szöveg. Lehet, hogy rá kell szánnod egy délutánt, de a rád vonatkozó rész max. 20 oldal, szóval ennyit igazán megér.

A közlönyben külön részekre van szedve a kamattámogatott hitel, az adóvisszatérítés, valamint az új- és használt lakásokra vonatkozó szabályok, melyek nagy részét ebben a cikkben is érintettük. Ne légy rest, töltsd le a teljes jogszabályt és ülj neki! Így fogsz tudni felelősségteljes döntést hozni.

2017-02-13T21:14:09+00:00 február 13th, 2016|Pénzügyek|0 Comments

Leave A Comment