Szociális ellátások, segélyek Magyarországon. Te mindet kihasználod?

Milyen támogatásokra vagy jogosult 2013 -ban? Vannak, akik keveslik az ellátásokat, mások viszont még azokat sem használják ki, amelyeket egyébként joguk lenne. Írtam hát egy listát, amelyben összeszedtem az összes igénybe vehető ellátást, legalább is országos szinten.

Rajtam kívül álló okok miatt vágtam neki ennek a cikk írásának, ugyanis nem éppen az én szakterületem, mégis úgy tapasztalom, hogy sok ügyfelemnek hasznos lehet. Belevetettem magam egy társadalomstatisztika könyv jegyzetébe, és ott bukkantam rá erre a gyűjteményre, gondoltam megosztom itt a blogon. Ha valami kimaradt, vagy már nem aktuális, akkor elnézést, kérlek, hogy jelezd.

Szociális ellátások Magyarországon 2013

Pénzbeli ellátások

  • Időskorúak járadéka: azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, ill. alacsony összegű ellátással rendelkeznek.
  • Rendszeres szociális segély: a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás.
  • Lakásfenntartási támogatás: a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Alanyi jogon, normatív alapon, méltányosságból állapítható meg.
  • Ápolási díj: tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú személy részére biztosított anyagi hozzájárulás.
  • Átmeneti segély: a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a települési önkormányzat a rendeletében meghatározottak alapján átmeneti segélyt állapít meg.
  • Temetési segély: a települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek szerint állapíthat meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, ill. a családja létfenntartását veszélyezteti.

Természetben nyújtott szociális ellátások

A lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segély, a temetési segély és a rendszeres szociális segély természetbeni ellátás formájában is nyújthatók. Különösen élelmiszer, tankönyv, tüzelő segély, közüzemi díj, ill. a gyermekintézmények térítési díjának átvállalása, valamint a családi szükségleteket kielégítő gazdálkodást segítő támogatás.

 • Előrefizetős (kártyás) fogyasztásmérők alkalmazása: ezekkel megakadályozható a közüzemi tartozás felhalmozódása, elkerülhetővé válik a szolgáltatás megszüntetése, takarékosabb és tudatosabb magatartás kialakulásához vezet.
 • Köztemetés: a haláleset szerint illetékes önkormányzat polgármestere gondoskodik annak az elhunyt személynek az eltemettetéséről, akinek
  • Nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy vagy,
  • Az eltemettetésre köteles személy arról nem gondoskodott

Költségét hagyatéki teherként a területi illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

 • Közgyógyellátás: a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány adható ki. Térítésmentesen jogosult a tb támogatásba befogadott
  • Járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre
  • Gyógyászati segédeszközökre
  • Orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra
  • Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság: az önkormányzat hatósági igazolványt állít ki annak a személynek, akinek a családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150%-át és nem rendelkezik vagyonnal. Érvényessége 1 év, a feltételek fennállása esetén újra kiváltható.
  • Járulékfizetés alapjának igazolása: az önkormányzat hatósági igazolványt állít ki annak a személynek, akinek a családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegét. Ha egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság feltételeinek is megfelel, a polgármester hatósági bizonyítványt állít ki. 1évre.
  • Adósságkezelési szolgáltatás: a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás.
   • Adóssága meghaladja az 50 e forintot, és alább felsorolt tartozása legalább 6 havi, vagy
   • Közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá
   • Akinek a háztartásában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az önkormányzat rendeletében meghatározott összeget, valamint
   •  Aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és a megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének a megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.

A gyermekek után járó ellátások Magyarországon

Családtámogatási formák

 • Családi pótlék: a támogatást folyósítani lehet
  • A még nem tanköteles
  • Tankötelezettsége megszűnéséig tanköteles gyermek után,
  • A közoktatási intézményi tanulmányokat folytató gyermek után annak a tanévnek a végéig, amelynek időtartama alatt betölti a 23. életévét.
 • Gyermekgondozási támogatások: két pénzbeli családtámogatási formát különböztetünk meg: gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás
 • Gyermekgondozási segély (GYES): az ellátásra jogosult a szülő, nevelőszülő, gyám, a 16. életévét betöltött kiskorú szülő, nagyszülő a szülő jogán
  • A gyermek 3. életévének betöltéséig.
  • Ikrek esetén a tankötelessé válás évének végéig
  • A tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig.
 • Gyermeknevelési támogatás (GYET): szülő, nevelőszülő, vagy gyám jogosult, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévétől 8. életévének betöltéséig jár.
 • Anyasági támogatás: szülést követően az a nő jogosult, aki terhessége alatt legalább 4 alkalommal terhes gondozáson vett részt. Akkor is megilleti, ha a gyermek halva született.

A BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONYHOZ KÖTÖTT ELLÁTÁSOK

 • Terhességi-gyermekágyi segély: az ellátás annak a biztosított nőnek jár, aki a szülést megelőző 2 éven belül legalább 365 napon át biztosított volt és az alatt szült.
 • Gyermekgondozási díj (GYED): az a biztosított szülő, aki a gyed igénylését megelőzően 365 napon át biztosított volt, továbbá a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a t-gy-s időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a t-gy-s-re való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőző 2 éven belül 365 napon át biztosított volt, és gyermeket saját háztartásban neveli.
 • Gyermekápolási táppénz
 • Gyermek után járó szabadság
 • Gyermek után járó pótszabadság
 • Gyermeke születésekor az apának járó munkaidő-kedvezmény
 • Családi adókedvezmény

TARTÓSAN BETEG ILL. SÚLYOSAN FOGYATÉKOS GYERMEKEK UTÁN MEGÁLLAPÍTHATÓ ELLÁTÁSOK

 • Ápolási díj
 • Közgyógyellátás
 • Közlekedési támogatás
 • Személygépkocsi szerzési támogatás
 • Parkolási igazolvány
 • Utazási igazolvány
 • Magasabb összegű családi pótlék

Egyéb ellátások Magyarországon (2013)

Szociális helyzettől függő ellátások

 • Gáz- és távhő támogatás

Betegséghez, fogyatékossághoz kapcsolódó ellátások

A megváltozott munkaképességű dolgozók pénzbeli ellátásai

 • Rendszeres szociális járadék
 • Átmeneti járadék
 • Bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka

A fiatalon munkaképtelenné vált személyek ellátása

 • Rokkantsági járadék

Egészségkárosodáshoz, ill. fogyatékossághoz kapcsolódó ellátások

 • Fogyatékossági támogatás
 • Vakok személyi járadéka
 • A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei
 • Közlekedési támogatás
 • Személygépkocsi szerzési támogatás
 • Személygépkocsi átalakítási támogatás
 • Parkolási igazolvány

Nyugdíjszerű ellátások

 • Házastársi pótlék
 • Házastárs utáni jövedelempótlék

REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁS

A rehabilitációs rendszer szervezeti kereteinek, működésének a feladataiért a Rehabilitációs Projektiroda felelős. A Konzultatív Tanács segíti. Szakmai tevékenységét az Országos Orvosszakértői Intézet főigazgatója irányítja.

Illetve ide tartozik a nyugdíj, amiről bővebben itt: nyugdíjhelyzet Magyarországon 2013.

Kérdésed van? Vitatkoznál? Írd meg kommentben, vagy nekem személyesen!

Tanácsot, véleményt kérnél? Kérj személyes, vagy ingyenes online pénzügyi tanácsadást!

Szeretnél jó döntést hozni egy konkrét pénzügyi kérdésben?

TEDD FEL KÉRDÉSED ÉS 24 ÓRÁN BELÜL VÁLASZOLUNK!

Sokan százezreket spóroltak meg azzal, hogy megírták kérdésüket mielőtt elfogadták egy ügynök, vagy pénzintézet ajánlatát. Próbáld ki, INGYEN!

TEDD FEL KÉRDÉSED MOST!
2017-02-17T09:38:02+00:00 május 16th, 2013|Pénzügyek|0 Comments

Leave A Comment